Geslaagde avond Bankjesproject

De informatieavond over het bankjesproject heeft een veertigtal belangstellenden naar Zwaneveld getrokken. Daar bleek dat het initiatief om banken in het buitengebied te vervangen of nieuw te plaatsen alom op waardering kan rekenen. Het bankjesproject is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Noordenveld, de Boeren Businessclub Norg en omstreken en Robuusteiken. Met name het feit dat de Boeren Business Club het voortouw neemt bij het plaatsen en het onderhoud voor de komende jaren kon op veel sympathie rekenen. Een van de aanwezigen stelde dat de agrarische beroepsgroep het zeker niet makkelijk heeft en dat er daarom des meer waardering uit moet gaan voor de inspanningen die geleverd worden. Een luid applaus volgde na deze woorden. Daarvoor hadden wethouder Jeroen Westendorp, Arjan Ausma van de BBN en Peter Kroes van Robuusteiken al een inleiding verzorgd over hun visie op het project. De gemeente Noordenveld zet sterk in op participatie en probeert het onderhoud voor zaken als zitbanken, picknickbanken samen met de inwoners van de gemeente op te pakken. In de BBN is een prima partner gevonden om invulling te geven aan dat uitgangspunt. De businessclub wil het imago van de agrarische sector in de regio verbeteren door regionale verenigingen en initiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Alles vanuit het motto: gezond eten, gezond bewegen, gezond leven, mede dankzij de agrarische sector. Voor Robuusteiken moet duurzaam hout de norm worden in Nederland, ook voor wat betreft het meubilair in de buitenruimte. Het gaat volgens het bedrijf uit Veenhuizen om de zorg voor mensen, klimaat, dieren, natuur en economie, nu en later. Er komt dus een eind aan de slechte staat van onderhoud van picknick- en zitbanken in de natuurlijke omgeving van Norg. De BBN gaat de komende vijf jaar het onderhoud verzorgen en zoekt daarvoor vrijwilligers, naast de aangesloten leden. Bijvoorbeeld afkomstig van de wildbeheereenheden, boermarkes, verenigingen of vertegenwoordigers van dorpsbelangen. Op de avond bij Zwaneveld werd volop gebrainstormd over nieuwe mogelijke plekken voor de bankjes. Ook vertegenwoordigers van de buitendienst van de gemeente waren daqarbij aanwezig. Ook werd geopperd of het misschien mogelijk is om bij sommige bankjes gedichten te plaatsen van Drentse dichters. Op 13 en 14 juni wordt al een groot aantal nieuwe banken geplaatst. Ook daarbij kunnen vrijwilligers volop aan de bak. Wie mee wil doen kan zich melden bij de BBN. Via een van de leden of . Meedoen kan de volle twee dagen, maar ook een dag of een dagdeel is prima. De aftrap is 13 juni in de ochtend om 09.00 uur op de Kerkbrink.

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *