Gemeentebelangen kiest voor betrokkenheid vanuit de kernen

Gemeentebelangen Noordenveld kiest bij de gemeenteraadsverkiezingen bewust voor een kandidatenlijst met vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk kernen van de gemeente. In Norg en de directe omgeving ervan staan onder meer Kirsten Ipema (Langelo), Rikus Koopman (Norg), Ruud Wortelboer (Norg), Jos Haverkort (Veenhuizen), Jeichien Martens (Langelo) en Jeroen Grevink (Norg) hoog op de lijst.

We spraken met laatsgenoemde en met Jos Haverkort over hun motivatie om op de lijst van Gemeentebelangen te staan. Jeroen Grevink staat voor Gemeentebelangen op de lijst omdat hij graag een bijdrage wil leveren aan de gemeenschap. “Wat mij persoonlijk zo aanspreekt is dat Gemeentebelangen een onafhankelijk lokale partij is die geen rekening hoeft te houden met landelijk beleid. Plaatselijke problemen, plaatselijke oplossingen met de mensen die midden in de maatschappij staan en plaatselijk bekend zijn.”

“Dit is ook wat de gemeente politiek voor mij leuk maakt”, vervolgt Jeroen. “Met andere Noordenvelders die zich graag inzetten voor de maatschappij proberen de problemen op te lossen die er zijn. Maar natuurlijk ook de dingen die goed gaan te behouden. Mijn belangrijkste speerpunten liggen bij de thema’s gezondheid, geluk en welzijn. We willen hierbij meer inzetten op de preventie. Preventie als belangrijkste handvat voor verbetering van gezondheid en welzijn. Sport en bewegen zien wij als een belangrijk instrument voor de verbetering van de gezondheid en welzijn van de inwoners.
Denk hierbij aan;
– Sport en Bewegen stimuleren, onder andere. door Beweegdorp Norg en faciliteren andere soortgelijke initiatieven in de andere dorpen.
– Aandacht voor bewegen en gezonde voeding op school (schoolgym, schoolzwemmen en schoolfruit).
– De kwaliteit van sportaccomodaties gefaseerd verhogen.”

Jos Haverkort uit Veenhuizen werd vier jaar geleden benaderd door Gemeentebelangen om op de kieslijst te komen staan. “Gemeentepolitiek was nog niet iets waar ik mij bewust mee bezig hield. Het heeft mij aan het denken gezet en ik heb ervoor gekozen om voor Gemeentebelangen te kiezen, omdat ik van mening ben dat Gemeentebelangen, zoals die is opgezet in Noordenveld een grote achterban
heeft. Het sprak mij aan dat Gemeentebelangen uit alle regio’s uit de gemeente mensen zoekt die het partijprogramma wil vertegenwoordigen. Het gaat dan vooral om lokale belangen en mensen die daar een visie op hebben en samen sterk voor te maken. Het is de grootste
partij en dat heeft een meerwaarde om invloed te hebben vanuit lokale belangen en grote betrokkenheid te bewerkstelligen.“

Volgens Jos heeft zijn woonplaats Veenhuizen bijvoorbeeld aandacht nodig als het gaat om het open houden van de gevangenis. “Dit moet een speerpunt blijven. Gemeentebelangen heeft in Veenhuizen veel stemmers en dat zegt wat over wat de inwoners van Veenhuizen willen. Hier staan we ook voor en Veenhuizen is een vast agendapunt. Daarnaast ben ik zeer verbonden met Veenhuizen, zowel als inwoner van het bijzonder mooie dorp waar ik zelf twintig jaar geleden in een mooi oud rijks monumentaal pand ben gaan wonen.”

Ook de ontwikkeling van cultuur en toerisme is een speerpunt voor Jos Haverkort ”Zodoende heb ik ook het filmfestival met twee andere mensen opgezet en vele vrijwilligers. Allen delen de motivatie dat het een bijzonder dorp is, prachtige gebouwen/cultureel erfgoed dat gezien mag worden middels locatie film/filmlocaties. Veenhuizen leent zich zeer goed om zich op dit gebied verder te ontwikkelen, Zie het Pauperparadijs
dat 100.000 bezoekers heeft getrokken. Veenhuizen heeft continu aandacht nodig om datgene te behouden van wat er is en daar blijf ik mij voor inzetten.”

“Daarnaast heeft het sociaal domein mijn aandacht, vooral nu steeds meer bij de gemeente komt te liggen op het gebied van
WMO/jeugdzorg/ouderen/mantelzorg. Deze transitie is interessant maar verdient veel aandacht in het belang van veel inwoners van de gemeente. Wij willen hiervoor staan. wat zijn de wensen, mensen die hiervan afhankelijk zijn”, aldus de betrokken Veenhuizer.
“We willen de mensen om wie het gaat erbij te betrekken en mede het beleid laten bepalen. Hier gaat het uiteindelijk om.
Geld voor de zorg moet geld voor de zorg blijven en dat mag ook wat kosten en daar maken we ons sterk voor. Lokale
zorgaanbieders die gekwalificeerd zijn erbij betrekken, korte lijnen, zo min mogelijk bureaucratie en directe afstemming zijn hierin van groot belang. We raken de weg kwijt in alle regels, Gemeentebelangen staat voor helderheid, gehoord worden en een directe aanpak.”

Jos Haverkort: “Het voelt goed dat alleen al binnen Gemeentebelangen een grote betrokkenheid te zien is. Weer vijftig mensen op de lijst, verjonging en veel enthousiaste mensen die altijd bereid zijn veel te doen. Het vraagt veel tijd, maar dat kan alleen als
de verbondenheid groot is. Dat is er en dat willen we ook naar alle inwoners uitstralen.”

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *