Drentse Anjer Prijs inspireert tot meer en beter

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Drentse Anjer Prijs 2019. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000. De prijs wordt uitgereikt in april 2019.
Criteria
De Drentse Anjer Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls
geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans,
toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed, literatuur, film, nieuwe
media.
1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen(en), waarbij gelet wordt op
kwaliteit en een breed bereik.
2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in
Drenthe.
3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang
voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.
Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd
om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de
instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich
verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken (bijvoorbeeld een coaching van een
bijzondere dirigent, een voorstelling op een bijzonder festival, de aanschaf van apparatuur of
instrument, een CD-opname, uitgave van een boek, digitale registratie van een dansact etc).
De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Drenthe te betonen.
Doelstelling Drentse Anjer Prijs
Het
belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een
opvallende impuls geven aan het Drentse culturele klimaat.
Het
in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder
verdienstelijk maken op het gebied van kunst en cultuur.
Profilering
en promotie van de doelen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe c.q. de
deelname aan de jaarlijkse Anjeractie, mecenaat en andere wervingsacties.
De culturele sector inspireren tot méér en beter.
Criteria voor aanmeldingen
 Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten
moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele werkterrein.
 Voor 7 januari 2019 kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs.
 Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.
 De omschrijving en het aanmeldformulier is te vinden op: www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs
Jury
Voor de beoordeling van de aanmeldingen stelt het Cultuurfonds een jury samen. De juryleden worden
uit de verschillende werkvelden gekozen (theater/dans, (pop)muziek, literatuur, beeldende kunst en
AV/film/foto/nieuwe media). De jury toetst alle aanmeldingen aan de criteria en stelt een top 3 samen.

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *