DORPSSCHOUW NORG april 2018

Op 5 april hebben de gemeente Noordenveld, Welzijn in Noordenveld en de Belangen Vereniging Norg de halfjaarlijkse dorpsschouw gehouden. Door inwoners werden diverse gebreken aan wegen, bermen en trottoirs gemeld. Deze zullen worden verholpen. Voor kleine defecten zal dit al op korte termijn zijn. Wanneer het om een groter deel van een straat gaat, zal herstel meer voorbereiding vergen.

Parkeren een probleem
In meerdere delen van Norg is het parkeren vooral in de avond en nacht een probleem. Dit komt ook omdat het aantal auto’s per huishouden in de loop van de jaren is toegenomen. We roepen iedereen op zo doelmatig mogelijk te parkeren om zo de ruimte optimaal te benutten. Voorlopig is niet gekozen voor het aanbrengen van extra markering op de parkeerplaatsen. Deels is er al markering en we betwijfelen of extra strepen het doelmatig parkeren zal verbeteren.

Tuinafval
Op diverse plaatsen in het dorp lag nog bladafval en soms ook ander tuinafval.
Dit ligt niet altijd op door de gemeente aangewezen plekken en tuinafval hoort er eigenlijk ook niet bij. De gemeente zal de bij ons bekende bladhopen opruimen. Bij de schouw in oktober zullen we richtlijnen en locaties voor het storten van bladafval nog eens bespreken en onder de aandacht brengen.

Bankjes en afvalbakken
De gemeente heeft geïnventariseerd waar bankjes en afvalbakken in de gemeente staan en Er wordt een plan opgesteld t.a.v. het herplaatsen, verwijderen en nieuw te plaatsen bankjes in de gemeente. Suggesties voor nieuw te plaatsen bankjes zijn welkom bij de Gemeente. U kunt dit kenbaar maken via Gert van Rossum, telefoon 14050.

Hondenlooproutes
Hondenpoep blijft een probleem. De geplaatste palen lijken enig effect te hebben.
De gemeente overweegt nu extra afvalbakken te plaatsen langs “hondenlooproutes”. Daar kunnen de plastic zakjes met poep in gedeponeerd worden. Dit zal in bovenstaand plan worden meegenomen.

Onderhoud groen
Op diverse plaatsen werd geklaagd over onderhoud van het groen. De gemeente Noordenveld heeft het voornemen hier het komende seizoen actiever op in te zetten.
Met een paar buurten worden afspraken gemaakt over gemeenschappelijk onderhoud van groen in de straat.

Schouw november
Op 1 november is er weer een schouw. Deze zal in de Norger Courant worden aangekondigd. Ook dan kunt u weer nieuwe, maar ook oude problemen melden.

Anne van der Zijl
Belangen Vereniging Norg

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *