Deze week in de Norger Courant: ingezonden brief over het Oosterveld

Ingezonden brief…
Oosterveld, zucht…
oosterveld-13-3-014Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een landelijke babyboom (1945-1950). Nu de Europa en de rest van de wereld weer veilig en vreedzaam is, besluiten veel mensen een gezin te stichten. Zo’n twintig á vijventwintig jaar later (1968-1978) staan deze babyboomers zelf te trappelen om op eigen benen te staan. Maar daarvoor ontbreekt het overal in het land aan woonruimte en voorzieningen. Ook het dorp Norg ontkomt niet aan de noodzakelijke uitbreiding.
Zo wordt aan de oostkant van het dorp voor de welvarende medemens het plan ‘Oosterveld 1’ gerealiseerd (de huidige wijk vanaf de Peesterstraat tot de komgrens) en aan de westkant van Norg ‘Grootveen 1’ (vanaf de Spechtstraat richting Entinge/Dikninge) voor de huurders. Uitbreiden in westelijke richting geniet echter niet de voorkeur, aangezien hier aanzienlijke grondverbetering moet plaatsvinden. Het terrein is als (voormalig) veengebied namelijk erg nat/drassig, maar het project gaat door. Daarnaast komen maatschappelijke voorzieningen als De Hekakker, Gemeentewerken, Brandweerkazerne, diverse bedrijfspanden en seniorencomplexen als De Garve, De Vijversburg en later De Wiekslag tot stand. Bovendien komt onder leiding van burgemeester Oege de Boer het prachtige multifunctionele centrum De Brinkhof gereed.
In het bestemmingsplan van ca. 1968 wordt vastgelegd dat een eventuele volgende woon-uitbreiding weer aan de oostzijde zal zijn, op ‘Oosterveld 2’. De infra-technische verbinding naar dit plan wordt alvast aangelegd. Een stille maar zichtbare getuige hiervan is het doodlopende stukje weg aan het einde van de Eerste Laan, die in een later stadium doorgetrokken dient te worden naar plan 2.
Als in de periode 1985-1990 opnieuw de behoefte ontstaat aan nieuwe (eigen) woningen, is dit oostelijke plan dan ook de plek waar men mee aan de slag wil. Maar, dit project stuit op groot verzet van de bewoners van Oosterveld-1. Er wordt van alles uit de kast gehaald om het plan te dwarsbomen. Van bederf van uitzicht tot geluidsoverlast en van zeldzame kikkertjes tot bijzondere bloempjes en mogelijk archeologisch waardevolle stukken grond.
De toenmalige gemeente Norg zwicht uiteindelijk en kiest voor een alternatieve lokatie in westelijke richting: Grootveen 2. Het gebied Clemenswerth/Laarwoud, met aanverwante straten. De laatste woningen hier, aan de Mensinge, komen in 1994 gereed. Dat is inmiddels al weer ruim 23 jaar geleden. Begin deze eeuw wordt de kwestie ‘Oosterveld-2’ nieuw leven ingeblazen, als blijkt dat er wederom behoefte is aan nieuwe woningen, met name voor starters, maar ook vrijstaande woningen. De inmiddels nieuw gevormde gemeente Noordenveld ziet deze locatie eveneens als meest geschikte en besluit om hier de planontwikkeling door te zetten.
oosterveldnorg01Opnieuw komt er veel weerstand uit de bestaande ‘rijken-wijk’ Oosterveld-1 en inmiddels ook van ontstane mini-organisaties als Natuurlijk Norg 2000 en Kerspel Norg. Met dezelfde argumentatie als 15 jaar eerder. Men komt met diverse alternatieve bouwlocaties om bebouwing op Oosterveld-2 te voorkomen. Zo komen de Klinkenkampweg, Brinkhofweide, terrein Camping Centrum, Donderseweg en een locatie achter de Entinge in beeld. Maar, laat dát nou net waardevolle plaatsen zijn en niet het uitermate geschikte Oosterveld. Het Oosterveld is niet alleen als locatie/terrein geschikt, ook de infra is eenvoudig te verlengen en bovendien komt het ‘vlinderstrik-model’ weer terug in Norg, waarbij het centrum weer in het midden komt te liggen.
De tegenstanders vangen bot, het Oosterveld zal er gaan komen. Maar toch wordt er besloten om de omwonenden van wijk Oosterveld-1 een bedrag uit te keren onder het mom van ‘planschade’. Dit bedrag varieert, afhankelijk van waar men op Oosterveld-1 woont, van 10.000 tot 30.000 euro per huishouden. Dit bedrag is bedoeld om de omwonenden tegemoet te komen in hun ongenoegen/klachten en moet als compensatie dienen bij een mogelijk lagere opbrengst wanneer men hun huis op termijn wil verkopen. Bij een eventuele verkoop van de woningen is bij de nieuwe bewoners overigens bekend dat project Oosterveld-2 op de agenda staat.
Klaar, zou je zeggen. Hoewel je ook de nodige vraagtekens kunt zetten bij dit compensatie-besluit, aangezien er al sinds 1968 een bouwbestemming op het terrein zit en men hier dus van op de hoogte hoort te zijn. Maar goed, dat is geschiedenis en daar kunnen we helaas niets meer aan veranderen. In de jaren daarna worden meerdere plan-schetsen gemaakt, maar tot verbazing van de overige bewoners in Norg krijgen de diverse antiorganisaties keer op keer toch weer voet aan de grond om het tegen te houden. Het leidt er toe dat bijna een hele generatie (op dit moment tussen de 25 en 30 jaar) uit Norg vertrekt en hun heil zoekt in onder meer Groningen, Assen of Roden, om daar een woning te betrekken en een gezin te stichten. Men had graag willen blijven in hun eigen dorp, maar omdat een betaalbare (huur)woning niet voor handen is/komt, besluit men te verkassen. Zonde…
oosterveld-plankaartWat de heren niet begrijpen is dat het kopen van een huis voor ‘jan met de pet’ vandaag de dag bijna niet mogelijk is, aangezien het verkrijgen van een hypotheek al lastig is, maar vaak met een ton ook wel ophoudt. En huurwoningen zijn er niet! Het gaat overigens niet alleen om het wonen in Norg. Het gaat ook om aanverwante zaken, zoals nieuwe/blijvende leden bij de (sport)verenigingen, leerlingen op scholen, klanten in winkels, gasten in de horeca, en vul het rijtje maar aan. We hebben nu een eigen basisschool, middelbare school, diverse voorzieningen in De Brinkhof, een brandweerpost, veel (sport)verenigingen, een overdekt zwembad, bewegingscentrum, tennisbanen, survival-baan, manege, supermarkten, een redelijk aantal bedrijven, drie tankstations en diverse horeca. Als een hele generatie ontbreekt, zal een deel daarvan over een aantal jaren niet meer bestaan. En ten overvloede: Doordat wij in Norg zo rijk bedeeld zijn met al onze (maatschappelijke) voorzieningen, komen jaarlijks heel veel toeristen hier naartoe!
Het duurt tot begin 2015 tot er, met een hoofdrol voor wethouder Henk Kosters en oer-Norger Jan Stroetinga, eindelijk een klap met de hamer gegeven wordt: we gaan bouwen! Een duidelijk plan komt op tafel, de naam “Oosterveldweg” wordt alvast onthult en de eerste kavels worden binnen mum van tijd verkocht. Prachtig! Maar toch, zelfs na alle besluiten en compensaties, gaan verenigingen als Natuurlijk Norg 2000 gewoon door. Zal er ondanks uitgebreid onderzoek misschien toch een kleipotje of vuursteen uit 200 voor Christus in de grond verstopt zitten? Is er een zeldzaam veldbloempje gevonden? Zeg het maar. Men heeft de zaak verloren en dus rest nu nog één mogelijkheid: vertragen.
Het was trouwens al weer even geleden dat we iets gehoord hadden van onze import-strijders. Het verbaasde me dan ook niets dat er vorige week iets nieuws bedacht werd. Dit maal betreft het de ‘baardvleermuis’. Het beest schijnt zich in een select gezelschap op te houden in en rond de bunker in Peest. Het kon natuurlijk niet anders dan dat deze populatie het Oosterveld in Norg als buitenverblijf had gekozen. En dus kan daar voorlopig niet gebouwd worden, want dat kunnen we de familie baardvleermuis niet aan doen. Namens de ‘Vleermuizenwerkgroep’ houdt iemand een betoog op RTV Drenthe. Het is ook niet zo gek dat ik nu al het vage voorgevoel heb dat we ergens begin 2018 geconfronteerd gaan worden met een volgende wanhoopspoging van NN-2000, om de bouwplannen nog maar eens te vertragen. Wat het volgende dier gaat worden is nog een verassing, maar te denken valt aan een speciale bijensoort of misschien een exotische kever. Ergens op een bureau aan de Tweede Laan ligt vast al een lijstje klaar en mogelijk is er al contact gelegd met iemand van het ‘kevergenootschap’ om een spectaculair verhaal op te hangen.
Maar het is toch vooral bijzonder dat er ineens zoveel zeldzame diertjes en plantjes voorkomen op een stuk grond van 400×400 meter, waar in ieder geval de laatste 25 jaar alleen maar mais en aardappels verbouwd zijn. Nee, het Oosterveld heeft geen natuurlijke, ecologische of archeologische meerwaarde. Die hebben we op de zuid-es, tussen Norg en Westervelde, en met bosgebieden als de Molenduinen, Langeloërduinen, Oosterduinen en Norgerholt. En mocht dit gebied wél waardevol zijn, dan begint het vanaf de dorpskern en beslaat het dus ook het gedeelte van Oosterveld-1, waar alle dure vrijstaande huizen van onze semiprofessionele klagers zelf staan. Want dit gedeelte is namelijk ook onderdeel van de oorspronkelijke oost-es.
Het vertoon van NN-2000 was al behoorlijk irritant, maar begint nu ook vooral lachwekkend te worden. En bovendien erg ongeloofwaardig. Maar de vereniging Natuurlijk Norg 2000, onder de fanatieke leiding van o.a. de heren Klatte, Nijhof en Attema (ik heb niet eens de moeite genomen om de namen van de overige beroeps-chagrijnen van dit clubje op te zoeken) houdt echter voet bij stuk. En dan hebben we natuurlijk nog het ‘Kerspel Norg’, met Huib Knottnerus als boegbeeld. U weet wel, die man die af en toe in het nieuws komt en tegen álles is wat met nieuw- en verbouw te maken heeft. Want ‘dat tast het cultuurhistorische karakter van onze gemeenschap aan’.
Ja heren, ik noem u allen gewoon bij naam. Maar daar heeft u het ook zelf naar gemaakt. U heeft het namelijk de afgelopen jaren keer op keer voor elkaar gekregen om de échte bevolking van Norg dwars te liggen en bij het merendeel de irritatiegrens flink te overschrijden. Nu is het klaar. We gaan bouwen op het Oosterveld-2. Mijn dringende advies/verzoek aan u allen: stop er toch mee, het heeft geen zin meer. Uw rol is uitgespeeld en u heeft verloren. Vleermuis of geen vleermuis, veldbloem of geen veldbloem. En bovendien: U was geen Norger, u bent geen Norger en u zult u ook nooit Norger worden. U wordt in dit dorp met de nek aangekeken. U heeft ook niet het beste met Norg en omgeving voor, u bent louter bezig om het voor u zelf zo comfortabel mogelijk te maken en te houden.
Norgers willen verder, de toekomst in. En als u denkt dat u met uw selecte gezelschap kunt bepalen wat hier in Norg wel en niet kan, dan heeft u dat verkeerd gezien. Misschien moet u een ander plekje zoeken om te gaan wonen… Uw aanwezigheid is steeds minder gewenst. De bevolking van Norg krijgt nu eindelijk waar het recht op heeft: een plaats om verder bouwen en te wonen. Oosterveld-2: Een bestemming voor zowel starters als verder gevorderden op de woningmarkt. Ik kan niet wachten om te gaan kijken hoe de bouw van deze wijk vordert…

Remko Nieboer, Norg (renieboer@hotmail.com / 06-13224319)

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *