Conferentie ‘Nieuwe Democratie’ op 30 november in Bunne

Het recht hebben om mee te doen, mee te denken, mee te regeren, dát is de essentie van democratie. Nederland is bij uitstek een democratisch land. Maar ook een democratie met de nodige uitdagingen. Mensen willen steeds meer zelf de regie nemen over hun eigen leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer mensen die de politiek en het bestuur de rug toekeren. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen betrokken blijft? Hoe richten we onze maatschappij politiek en bestuurlijk zo in dat we een bottom-up samenleving creëren. Dat is de opgave voor de komende jaren. Een stevige opgave met veel kansen en uitdagingen. Een opgave die vraagt om slimme samenwerking en uitwisseling om samen het proces van vernieuwing van de lokale democratie te versnellen en verdiepen.

De expertgroep ‘Nieuwe Democratie’ nodigt u uit

De expertgroep Nieuwe Democratie organiseert vanuit de democratische broedplaats in Groningen en Drenthe deze conferentie om opgedane inzichten te delen, te toetsen en samen te bepalen wat verder nodig is om tot concrete stappen en experimenten te komen. Leden van de expertgroep vertellen over hun ervaringen met de opgave voor de komende jaren en over mogelijke oplossingsrichtingen.

Informatie over de bijeenkomst

De conferentie wordt gehouden op donderdagmorgen 30 november in De Melkfabriek in Bunne. Raadsleden en raadsgriffiers, burgemeesters en wethouders, inwoners, (zorg) professionals, woningcorporaties, beleidsmakers van gemeenten, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Het programma start om 08:30 met een inloop met koffie en thee. Om 12:00 is de afsluiting, waarbij er gelegenheid is om de lunch te gebruiken. De kosten bedragen € 50. U kunt zich uiterlijk tot 23 november aanmelden via de aanmeldingformulier op de website van CMO STAMM. U kunt daar ook meer informatie vinden over het programma.

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *