Jaarlijks produceren we tonnen afval, of we dit nu willen of niet. Het duurzaam verwerken van afval wordt steeds belangrijker. De verwerkingstechnieken worden steeds beter waardoor er meer en meer afval hergebruikt wordt als grondstof. In Noordenveld hebben we de mogelijkheid om diverse afvalstromen apart in te zamelen. VVD Noordenveld is van mening dat, ondanks dat we op de goede weg zijn, hier nog wel de nodige zaken in