Woonzorgcentrum De Wiekslag

 • images
 • 7c32450d37803a1f806e6782e75dbe36.1430225122
 • verschanst-norgermarkt-sportdag-wiekslag-022

Bedrijf Category: Medisch (para)

Profiel
Profiel
Photos
Map
 • Wonen in De Wiekslag

  Verzorgd wonen

  In de Wiekslag woont u comfortabel in een gezellige en vertrouwde omgeving. De appartementen hebben een oppervlakte van 27 m2 en bestaan uit een woonkamer met open keuken en open slaapkamer en een badkamer. De woningen zijn op de begane grond en eerste etage en goed toegankelijk.
  U huurt een appartement van Dignis en kunt gebruik maken van alle voorzieningen. Als er zorg nodig is, kan het thuiszorgteam van de Wiekslag die geven.

  Wonen in het verzorgingshuisbetekent dat u zelfstandig woont en van ons de ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Ook geven we huishoudelijke hulp en medische zorg.

  Woonplezier en gezelligheid

  In De Wiekslag kunt u veilig wonen in een vertrouwde omgeving. De appartementen zijn drempelvrij en voorzien van een woonkamer met open keuken, open slaapkamer en een badkamer met vaste wastafel, douche en toilet. U legt gemakkelijk contacten met medebewoners en dorpsbewoners, want iedereen is welkom. De Wiekslag is met recht het huis van én voor het dorp. Voorzieningen en divers aanbod In woonservicecentrum De Wiekslag woont u zelfstandig, maar met alle voorzieningen voorhanden. U kunt naar behoefte gebruik maken van diverse voorzieningen zoals maaltijden, wasserette, personenalarmering en gezellige activiteiten. Als u zorg nodig heeft kan dat: in De Wiekslag is namelijk een Zorgpost van Dignis Zorg Thuis.

  Kortdurend verblijf

  Deze appartementen zijn geschikt voor mensen, die tijdelijke zorg nodig hebben na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

  Dagbesteding in De Wiekslag is vertrouwd & dichtbij

  Het doel van de dagbesteding is dat u, waar mogelijk, in uw eigen dorp de beschikking heeft over bepaalde voorzieningen en dat u kunt (blijven) deelnemen aan activiteiten in het dorp waarin u woont. Hierdoor kunt u op een zinvolle manier invulling aan uw leven geven, ook al heeft u misschien beperkingen door (psychische) ziekte of leeftijd. Een invulling die past bij uw leefstijl, wensen, interesses en mogelijkheden. Dat kan het beste in uw eigen huis en daarom ondersteunen we u om zolang mogelijk daar te blijven wonen. Opname wordt hierdoor voorkomen of uitgesteld en mantelzorgers/ naasten worden ontlast. Waar In diverse plaatsen in de kop van Drenthe (Annen, Norg, Zuidlaren) zijn woonzorgcentra/ verpleeghuizen van Dignis.

  De woonzorgcentra in Annen en Norg hebben steeds meer een dorpsfunctie: dorpsbewoners ontmoeten elkaar, doen mee aan allerlei activiteiten en kunnen waar nodig hierbij ook ondersteuning op maat krijgen. Vanuit Dignis wordt dagbesteding geboden op drie locaties namelijk ’t Holthuys in Annen, de Wiekslag in Norg en De Horst in Zuidlaren. Voor wie Er zijn mensen die net even wat meer structuur nodig hebben in het dagelijkse leven of waar de mantelzorger ontlast moet worden. Dan kan ondersteuning geboden worden in de vorm van dagbesteding. Er komen mensen met (beginnende) geheugenproblemen of andere problemen door het ouder worden. Daarnaast is er specifieke dagbesteding voor mensen met psychische problemen. De toegang is laagdrempelig en de leeftijd varieert van (jong) volwassenen tot senioren op hoge leeftijd.

  De begeleiding gebeurt door deskundige, ervaren medewerkers en vrijwilligers. Als het nodig is kunnen onze medewerkers snel deskundige collega’s inschakelen met kennis over dementie, zoals Team290 (dementie) of psychiatrie. Is er behandeling nodig van bijv fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut, dan is die dichtbij, in de woonzorgcentra voorhanden.

  Bij de dagbesteding worden de activiteiten afgestemd op de vraag van elke deelnemer en wordt gekeken naar uw persoonlijke talenten. U heeft keuze uit een divers aanbod van groepsactiviteiten. Samen bekijken we welke activiteiten bijdragen om op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen. De ervaring van veel mensen is dat het ook gezellig is om anderen te ontmoeten. Daarvoor is volop gelegenheid binnen de locatie van de dagbesteding.

  Tussen de middag wordt er samen gegeten en er worden uitstapjes georganiseerd. Als u voorkeur heeft voor een individuele activiteit, kan dit natuurlijk ook. Ook hebben we veel aandacht voor uw mantelzorger/ naasten. Zij zijn welkom om mee te doen met een activiteit of om er even uit te zijn en andere mensen te ontmoeten.

  Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de gemeente.

  U kunt dit aanvragen via

  Voor Norg wmo@gemeentenoordenveld.nl of tel. 14-050

  Voor Annen gemeente@aaenhunze.nl of tel. 14-0592

  Voor Zuidlaren info@tynaarlo.nl of tel. 0592-266662

   

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.