Jaarlijks produceren we tonnen afval, of we dit nu willen of niet. Het duurzaam verwerken van afval wordt steeds belangrijker. De verwerkingstechnieken worden steeds beter waardoor er meer en meer afval hergebruikt wordt als grondstof. In Noordenveld hebben we de mogelijkheid om diverse afvalstromen apart in te zamelen. VVD Noordenveld is van mening dat, ondanks dat we op de goede weg zijn, hier nog wel de nodige zaken in verbeterd kunnen worden.

Op de verkiezingsposter en folder is lijsttrekker Robert Meijer afgebeeld in een grijze container. De poster heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen en was afgelopen week te zien in een programma van RTL.

De boodschap is helder: “Elke 2 weken de grijze container legen”. VVD Noordenveld vindt dat het besluit om slechts elke 4 weken de grijze container te legen moet worden teruggedraaid, dit voorkomt stank en overlast. Daar komt bij dat uit onderzoek blijkt dat scheiding in de verwerkingsfabriek effectiever is, en we van de (rommelige) plasticzakken aan de straat af zijn. Daarnaast is voor menig huishouden het eens per 4 weken legen van de grijze container echt te weinig. Deze inwoners kunnen na bezoek van een zogenaamde ‘afvalcoach’ (tijdelijk) een tweede container krijgen voor het restafval. Deze container heeft echter een gele deksel en valt dus erg op als deze aan de straat staat. Voor jonge gezinnen met kleine kinderen geen probleem. Voor huishoudens met gezinsleden welke incontinentie problemen hebben een extra drempel om deze container aan te vragen. Tevens blijft het probleem van stank en maden aanwezig door het maar eens in de 4 week legen van deze containers, dit kan anders.

Daarnaast zit het brengstation in Roden qua capaciteit van gescheiden afvalinzameling aan haar grens. Als gemeente hebben we in Norg en Peize twee gemeentewerven, waarbij Peize nog actief wordt gebruikt, maar Norg nagenoeg niet meer. VVD Noordenveld ziet mogelijkheden om hier steunpunten van het brengstation Roden van te maken voor de inzameling van herbruikbare afvalstoffen. We denken hierbij aan de afvalstromen die nu ook al ‘gratis’ weggebracht kunnen worden naar Roden. Dit kan naar onze mening worden uitgebreid met in ieder geval snoeiafval en puin. De steunpunten kunnen een aantal dagdelen per week open zijn en zeker ook op zaterdag. Het serviceniveau voor onze inwoners stijgt en tevens creëren we een stukje werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een win-win situatie.

foto van Ditisnorg.nl.