Norgermarkten: veelzijdige jaarmarkten in Norg

Het begrip ‘Norgermarkt’ gaat al vele honderden jaren terug. Hoe oud de markt precies is, is niet geheel bekend. Het jaar 1576 wordt als jaar van ontstaan aangehouden. Aannemelijk is echter dat de markt veel ouder is. De Norgermarkt werd vroeger door de boermarken georganiseerd. Het hoogtepunt lag rond 1850 toen vele duizenden dieren (voornamelijk paarden) werden aangevoerd. Sinds 1709 wordt het evenement op de eerste dinsdag in september gehouden. Deze markt is inmiddels vervallen. Op de Norgermarkt die vanouds met een warenmarkt is uitgebreid, worden tegenwoordig alleen nog paarden en pony’s verhandeld.

Door veranderingen op en rond de boerderij is de belangstelling en de aanvoer op de markten geleidelijk afgenomen. Dit heeft er toe geleid dat met ingang van 2009 een andere opzet is gekozen voor de markten. Om het aantal bezoekers te verhogen is gekozen om de markt in mei te verplaatsen naar de laatste zaterdag in mei en de markt in september te laten vervallen. De markten in april en juli blijven voortaan op de vaste dagen gehandhaafd, te weten de voorlaatste woensdag in april en de laatste dinsdag in juli. Gedurende een aantal jaren is er al geen kermis meer aan de markten gekoppeld.

In 2019 dus woensdag 18 april, zaterdag 25 mei en 30 juli.

Toekomstige evenementen

  1. Veldslag om Norg

    september 7 @ 09:30 - 18:00